Menü Kapat

Sakder Kuruldu

SAKDER Kuruldu

20.02.2009 – Türkiye Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği (SAKDER) 29 Ocak 2009 tarihi itibarı ile kurulmuş bulunmaktadır.

Derneğimiz, Türkiye’de Sözleşmeli Araştırma Kuruluşlarının mesleki dayanışmasını sağlamak başta olmak üzere, üyelerini temsilen ilgili taraflarla görüşmeler ve müzakerelere yaparak olası sorunların çözülmesine, ilgili platformlarda üyelerini temsil etmeye ilaç/sağlık sektörü alanında üyelerinin uğraş alanı konusundaki hizmetlerin gelişmesine hizmet amacı ile kurulmuştur. Böylece bu alanda kalitenin yükselmesi, ilaç/sağlık araştırmalarından kaynaklanan problemlerin çözümü, bu amaçla ilgili özel ve tüzel kişilerin uluslararası uygulamaları öğrenmesi ve uygulaması, konu ile ilgili yasal mevzuat ve mesleki etik normların oluşması ve gelişmesi mümkün olacaktır.

SAKDER’in öncelikli işlevleri üyeleri arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, üyelerin Sağlık Bakanlığı ve yetkili merciler ve diğer meslek kuruluşları nezdinde temsilin sağlanması ve Türkiye’de faaliyet gösteren sözleşmeli araştırma kuruluşlarının dünya standartlarında hizmet vermesi ve Türkiye’nin ilaç araştırmalarından aldığı payın arttırılmasına yönelik olacaktır. Dernek kapsamında ayrıca bilgi ve eğitim verilmesi çalışmaları da yürütülecektir.

Derneğimizin kurucu üyeleri Murat Hayran, Mehmet Yusuf, Oğuz Akbaş, Sait Tuğ Mısırlıoğlu, Ebru Mutlu, Berk Özdemir, Özlem Sabancılar’dır.

Derneğimize, sözleşmeli araştırma kuruluşu olarak faaliyet gösteren, Türkiye’de kurulmuş veya temsilciliği bulunan, yabancı iştirakli olan veya olmayan sözleşmeli araştırma kuruluşları üye olabileceklerdir.

Derneğimiz üye kaydına başlamış bulunmaktadır.