Menü Kapat

Hakkımızda

Türkiye Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği (SAKDER) 29 Ocak 2009 tarihi itibarı ile kurulmuştur.

Türkiye Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği (SAKDER)

Derneğimiz, Türkiye’de Sözleşmeli Araştırma Kuruluşlarının mesleki dayanışmasını sağlamak başta olmak üzere, üyelerini temsilen ilgili taraflarla görüşmeler ve müzakereler  yaparak olası sorunların çözülmesine, ilgili platformlarda üyelerini temsil etmeye,  ilaç/sağlık sektörü alanındaki  üyelerinin uğraş alanı konusundaki hizmetlerinin  gelişmesine katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Böylece bu alanda kalitenin yükselmesi, ilaç/sağlık
araştırmalarından kaynaklanan problemlerin çözümü, bu amaçla ilgili özel ve tüzel kişilerin uluslararası uygulamaları öğrenmesi ve uygulaması, konu ile ilgili yasal mevzuat ve mesleki etik normların oluşması ve gelişmesi mümkün olacaktır.

SAKDER’in öncelikli işlevleri üyeleri arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, üyelerin Sağlık Bakanlığı ve yetkili merciler ve diğer meslek kuruluşları nezdinde temsilin sağlanması ve Türkiye’de faaliyet gösteren sözleşmeli araştırma kuruluşlarının dünya standartlarında hizmet vermesi ve Türkiye’nin ilaç araştırmalarından aldığı payın arttırılmasına yönelik olacaktır. Dernek kapsamında ayrıca bilgi ve eğitim verilmesi çalışmaları
da yürütülecektir.

SAKDER 2010 yılında Avrupa Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Federasyonu (European CRO Federation-EUCROF) üyeliğine kabul edilmiş olup, halen EUCROF yönetim kurulunda yer almaktadır.

Derneğimize, sözleşmeli araştırma kuruluşu olarak faaliyet gösteren, Türkiye’de kurulmuş veya temsilciliği bulunan, yabancı iştirakli olan veya olmayan sözleşmeli araştırma kuruluşları üye olabileceklerdir.

Kurucu Üyeler

  • Murat Hayran
  • Mehmey Yusuf
  • Oğuz Akbaş
  • Sait Tuğ Mısırlıoğlu
  • Ebru Mutlu
  • Özlem Sabancılar